Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Necklace - Κολιέ


Necklace made from satin strings knitted in strong knots and attached to a golden plated chain. Golden plated links as finishing touches. (Shade of red)

Code: NEC44

Full price list and inquiries at froghall.jewelleries@gmail.com

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Claire and her froghall

Claire and Martin on their wedding day. Claire is wearing her froghall bracelet made with real pearl beads, 3 sterling silver beads, and a silver plated clasp. A wedding gift from Martin :)

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010