Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2009

Chains & Wire (Silver Color) **Sold**
Necklace made from silver color non-allergic chain (double) and beads made from wire!!

Code: NEC13

Full price list and inquiries at

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου