Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Hair Bands

Hair Band made from a baby blue and white gingham ribbon. The bow can be removed :)

Code: HBD01

Full price list and inquiries at froghall.jewelleries@gmail.com

(Model: Winny the Pooh)

Δεν υπάρχουν σχόλια: